Friday, January 9, 2009

Kod-kod Html Asas Untuk Blog Anda

Untuk panduan blogger-blogger baru, berikut adalah senarai-senarai kod html asas yang boleh anda gunakan untuk mengolah blog anda:


<br>   - Langkah sebaris atau 'Enter'.


&nbsp;   - Langkah huruf atau 'Space'.


<a style="font-size: 140%"> Huruf di sini</a>   
- Untuk mengubah saiz huruf mengikut peratus(%).


<font size="5" face="arial" color="#f45000">Test</font>

Kod untuk menukar saiz, jenis dan warna huruf.


<a href="www.url-anda.com">Nama Url</a>   
-Kod untuk membuat link url disebalik sesuatu perkataan.


<p align="center">Ayat di sini</p>


- Kod untuk meletakkan perkataan di tengah-tengah.


<a href="Url" target="_blank"><img border="0" alt="Nama Url" src="Url gambar"></a>

- Kod untuk meletakkan gambar beserta nama gambar(pop up) dan link Url. Bahagian target - membuka url dalam window baru; border - garis luar gambar(0 untuk tiada); dan alt - Perkataan di sini muncul apabila mouse berada di atas gambar.


<span style="color:#000099;">Contoh</span>
Kod untuk menukar warna huruf, letakkan kod warna pada bahagian #123456


<b style="color:black;background-color:#bbffff">Huruf di sini</b>

Kod untuk menukar warna latar belakang huruf(highlight). Tukar #bbfff untuk menukar warna.<u>Contoh</u>

Kod untuk menggariskan huruf.

No comments: